POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES.

1.- Tots els drets reservats. Els continguts totals o parcials d’aquesta pàgina web no podràn ser reproduïts, distribuïts o comunicats públicament ni emmagatzemats sense la prèvia autorització per escrit de la pròpia societat editora.

Es prohibeix l’accés als continguts de tempsdspa.com a través de sistemes robot o qualsevol altre sistema mecanitzat que no es correspongui amb l’accés personal d’usuaris a les seves pàgines.

2.- D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personl (LOPD), el client / usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades a un fitxer del qual és responsable “WELLNESS BAGÈS, S.L.” i que ha estat degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat d’informar sobre els productes i serveis sol.licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials sobre els mateixos.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de “WELLNESS BAGÈS, S.L.” per a les següents finalitats :

a).- Remissió de comunicacions comercials publicitàries via correu electrònic, fax, SMS, MMS o Watsapp, així com, per qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials.

Que, aquestes comunicacions comercials seràn relacionades amb productes o serveis oferts per “WELLNESS BAGÈS, S.L.” a través del seu nom comercial TEMPS D’SPA, així com, per part dels col.laboradors o partners amb els que la primera hagi arribat a un acord de promoció comercial entre els seus clients, sense que aquests tercers tinguin accés a les dades personals.

b).- Realitzar estudis estadístics.

c).- Tramitar encàrrecs, sol.licituts, cites, gestionar serveis i qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posen a disposició a la pàgina web : http://www.tempsdspa.com.

L’informem també sobre els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició, que podrà exercir al domicili comercial de “WELLNESS BAGÈS, S.L.”, que gira sota la denominació comercial de TEMPS D’SPA i que es troba situat a la ciutat de Sant Fruitós del Bagès (08272), concretament al Carrer Padró, número 76, Local Comercial-Entitat Dos.

Posem en el seu coneixement que les dades personals subministrades no seràn cedides ni comunicades a terceres persones, ni tan sols per a la seva conservació.


ÚS DE COOKIES.

 Aquest lloc web utilitza “COOKIES”, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir informació diversa.

 

CAS QUE TINGUEU PÀGINA DE FACEBOOK:

Tanmateix, aquesta pàgina web utilitza també cookies de la xarxa social “facebook.com”, mitjançant les quals podem obtenir informació del perfil dels nostres clients en aquesta xarxa social i vostè publicar a la seva pàgina informació relacionada amb les activitats comercials de TEMPS D’SPA.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació d’aquests arxius mitjançant la selecció de la corresponent opció del seu programa navegador, si bé, l’empresa WELLNESS BAGÈS, S.L. no es responsabilitza de què la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

 

SEGURETAT.

 “WELLNESS BAGÈS, S.L.” utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb la finalitat d’evitat l’accés no autoritzat a les dades.

Per aquest motiu, l’usuari o client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.